Slide background

Vaš zahtjev susu advokati sa

profesionalnom kompetencijom.

Slide background

Mi raspolažemo

tom kompetencijom!

Slide background
Kanzlei Arf Innenbereich
Vaša advokatska kancelarija
na
Bundesplatzu
Pravo nekretnina i gradnje.
Pravo trgovačkih društava.
Radno pravo.
Pravo nasljeđivanja i obiteljsko pravo.
Kazneno pravo.
Advokatska konzultacija 
u notarskim stvarima.

Kancelarija ARF Advokati, koju je osnovao gosp. Reinhard Arf u godini 1999, je partnerstvo između Reinharda Arf i Sanjina Ibrahimbegović.

Mi zastupamo firme i privatnike u sljedećim disciplinama:

Pravo nekretnina i gradnje
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Pravo nasljeđivanja i obiteljsko pravo
Kazneno pravo
Advokatska konzultacija u notarskim stvarima

Mi pored njemačkog jezika pričamo i engleski, bosanski, hrvatski i srpski, i tim putem mislimo i radimo internacionalno.